Privatlivspolitik og brug af cookies

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://center-for-fokus.dk.

Information om behandling af persondata hos Center for Fokus, cvr 10167353

Senest ændret 14. juni 2019

Generel oplysningspligt

Inden Center for Fokus agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, Center for Fokus indhenter, behandler og/eller videregiver dine persondata.

Med Center for Fokus privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er Center for Fokus målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares. 

Dataansvarlig

Dataansvarlig er:

Center for Fokus

CVR.nr.: 10167353

Jægersborgvej 66A, 2800 Lyngby

Kontaktperson: Lisa Klint

Telefonnr.: 50474100

E-mail: lisa@center-for-fokus.dk

Hjemmeside: www.center-for-fokus.dk

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af dine persondata er at kunne tilbyde coachingforløb, uddannelse, seminarer, workshops, foredrag, rådgivning om ledelsesmæssige formål og salg af produkter og tjenesteydelser fra vores webshop. Hertil kommer gennemførelse af en aftale om vores tilbudte ydelser, eller gennemførelse af en aftale om levering af rådgivning eller ydelser til os. Derudover er formålet at gennemføre korrespondance med dig, yde kundepleje, forbedre vores produkter og ydelser, gennemføre direkte markedsføringsaktiviteter, optimere vores hjemmeside center-for-fokus.dk, administrere din relation til Center for Fokus og opfylde lovkrav.

Retsgrundlaget for behandlingen er Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.

Modtagere af persondata

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver vi i visse tilfælde persondata.

Dine oplysninger videregives efter aftale med dig til en udvalgt selvstændig behandler eller konsulent, som herefter er selvstændig dataansvarlig for dit forløb og for behandling af dine persondata.

Videregivelse sker til myndighederne i det omfang vi er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale eller et samarbejdsforhold; herunder videregivelse til offentlige myndigheder (fx politi), revisorer, advokatfirmaer og leverandører i det omfang det er aftalt nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Kategorier af persondata.

Vi opbevarer kun data som er nødvendige for at kunne opfylde vores formål og leve op til vores forpligtelser. De berørte kategorier af persondata vi behandler er: 

 • Almindelige persondata (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato, lokalisation, m.v.)
 • Transaktionsdata, herunder købs- og salgshistorik
 • Oplysninger om trafikdata om brug af internettet
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Virksomhedsnavn
 • Oplysninger sendt via e-mail, kontaktformular på center-for-fokus.dk eller oplyst ved telefonisk henvendelse
 • Betalingsoplysninger
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • CPR-nummer (i de tilfælde hvor f.eks. forsikringsselskaber forlanger det)
 • Helbredsoplysninger

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

Vi har typisk oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan vi dog have dem fra din arbejdsgiver, kommune eller forsikringsselskab, hvis du er blevet henvist til et forløb eller en anden ydelse hos os.

Samtykke til nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi må sende dig de nævnte nyheder, og at vi må opbevare dine indtastede data. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig via et link i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine data fra vores system.

Overførsel til tredjelande:

Vi anvender kun databehandlere i EU/EØS-lande eller som har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield ordningen. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Generelt opbevarer vi personoplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Personoplysninger og stamdata på kunder og samarbejdspartnere, der ikke anvendes til lovgivningsmæssige formål og som er indsamlet i forbindelse med aftaler om coachingforløb, uddannelse, seminarer, workshops, rådgivning om ledelsesmæssige formål, levering af ydelser eller lignende, opbevares i maksimalt fem år efter ophør af vores kunde- eller samarbejdsrelation. Kontaktinformation opdateres og slettes løbende.

Bogføringsreglerne indebærer, at persondata knyttet til en betaling skal opbevares i 5 år + løbende kalenderår efter regnskabsårets afslutning.

Hensynet til, at Center for Fokus kan varetage vores interesser ved et muligt ansvar kan indebære, at vi opbevarer oplysninger længere end 5 år efter afslutning af kunderelationen.

Kontrakter opbevares i maksimalt fem år. Herefter slettes de. E-mails, som kan have betydning for fastlæggelse af et retskrav gemmes i 5 år og slettes herefter, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af Center for Fokus.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Persondata indsamlet i forbindelse med ikke realiserede forespørgsler via telefon, e-mail eller kontaktformularen på center-for-fokus.dk eller Center for Fokus side på Linkedin eller Facebook opbevares maksimalt i et år. Herefter slettes de.

Alle vore medarbejdere, som har adgang til, eller er associeret med behandling af personlige oplysninger, er forpligtiget til at respektere vores besøgendes personlige data.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af persondata
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af persondata i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på denne side. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.

Klage over behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk

Pligt til at meddele oplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger, men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig.

Profilering og automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i persondataforordningens forstand.

Brug af Cookies

Når du anvender vores hjemmeside og webshop indsamler vi cookies til forskellige formål. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tablet. Den er harmløs og kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. Vi bruger cookies til: 

 • At forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af center-for-fokus.dk og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du returnerer til center-for-fokus.dk. 
 • Integrere med sociale medier, dvs. at give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Youtube og Facebook. 
 • At sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services. 
 • At vise specifik markedsføring på center-for-fokus.dk, som vi tror, du vil finde interessant. 
 • At analysere og måle trafikken på center-for-fokus.dk med henblik på løbende optimering.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Links

Center-for-fokus.dk indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du Center for Fokus hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Du kan altid øverst i vores privatlivspolitik se, hvornår politikken sidst er opdateret og/eller ændret.

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

Center for Fokus

Jægersborgvej 66A, 2800 Lyngby

Kontaktperson: Lisa Klint

Telefonnr.: 50474100

E-mail: lisa@center-for-fokus.dk

www.center-for-fokus.dk

Mrk.: Privatlivsspørgsmål

Abonner på vores nyhedsbrev

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en 28 minutters Bodyscan.

Tjek din mail - du skal bekræfte din tilmelding.