Om MBSR programmet

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) kan anvendes af alle, der gerne vil træne mental sundhed, uanset baggrund, alder eller erfaring. Der er ofte tre årsager til at starte på MBSR-kurset.

  • Hvis du gerne vil være bedre til noget
  • Hvis du har sygdom eller lidelse tæt inde på kroppen
  • Hvis du oplever, at livet går i ring og er blevet en gentagelse, hvor du ikke rigtig længere er engageret.

MBSR kan hjælpe dig til at blive bedre til det, du laver, fordi du træner opmærksomheden. MBSR kan gøre det nemmere at leve med sygdom og lidelse, fordi du træner accept. Og MBSR-træningen gør dig engageret i livet.

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn MBSR-programmet til sygehuspatienter. Hans idé var at viderebringe de gavnlige indsigter, det fysiske velbefindende og det overskud, han fik af at dyrke yoga og meditere.

Svært selv at håndtere sygdom

Når vi er syge kan det være svært på egen hånd at vikle os ud af de negative eller begrænsende tankemønstre. Vi kan ofte opleve en smerte ved ikke længere at kunne det samme, som vi kunne i fortiden. Vi kan være triste over det identitetstab, vi føler i nutiden og have bekymringer for fremtiden.

Vær opmærksom på, at der er en række lidelser vi IKKE anbefaler i fht at melde sig til vores MBSR eller Skovbad gruppe kurser, herunder misbrugslidelser, psykotisk lidelse som skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, visse personlighedsforstyrrelser samt autismespektrumlidelser.

Accept af tanker

Mindfulness-træning kan hjælpe til at holde fokus på nutiden og arbejde med de tanker, der opstår i nuet. I første omgang handler mindfulness ikke om at ændre tankerne, men at registrere og acceptere, at de er der. Herefter kan vi arbejde med, hvordan vi forholder os til dem på en mere hensigtsmæssig måde. MBSR fjerner ikke nødvendigvis de triste tanker og følelser, vi kan have. Men det kan bidrage til, at vi accepterer, at de er en del af livet. Frem for, at vi bruger kræfter på at kæmpe imod dem. Denne praksis kan forøge vores livsglæde og mindske stress.

God effekt af mindfulness ved symptomer på stress, angst og depression. Læs artikel i Videnskab

Download mere info: Mindfulness MBSR 2021

Se FANEBLADE nedenfor.

Læs mere om MBSR

Klik på titlerne

Sundhed og trivsel

Til virksomheder, der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

Til private

Vil du være mindfulness instruktør?

Formål med kurset

Tankemylder

Depression, PTSD, ADHD, spiseforstyrrelser

Smerter og tinnitus

Hold undervisning

Meditation

Yoga

Mindfulness er en måde at være opmærksom på, som har vist sig at øge vores sundhed. Der findes to veldokumenterede og omkostnings-effektive programmer til stressreduktion, som allerede er en integreret del af forebyggelse og behandling ved over 740 klinikker i verden.

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er udviklet ved University of Massachusetts Medical School i USA. MBSR er et struktureret 8-ugers program, baseret på yoga, meditation og undervisning om stress.
Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) er udviklet fra MBSR ved University of Oxford i England til forebyggelse af depression.
Analyser publiceret i førende medicinske tidsskrifter viser, at MBSR hindrer, at stress bliver til sygdom og reducerer symptomer på stress, angst, depression og smerter. MBKT kan desuden forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin.

De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder, som står for regulering af stress.

I dag ved vi, at programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) har en lige så gavnlig effekt på for eksempel depression, som antidepressiv medicin.
Da mange oplever problemer med bivirkninger eller ikke ønsker at tage medicin, er det en væsenlig viden, at vi ved hjælp af daglig meditationpraksis kan opnå samme helbredende effekt.

Men mindfulness er ikke kun for syge. Forskning viser, at du ved regelmæssig praksis kan styrke din mentale sundhed og blandt andet opnå bedre koncentration, hukommelse, søvn, indlæringsevne og humør.
Mindfulness er derfor gavnligt for alle, der ønsker at være mere tilstede i nuet, blive bedre til det, de laver og opnå en større tilfredshed.

Mindre stress, mere trivsel i virksomheder
Vi er travle som aldrig før. Når travlheden ledsages af manglende overblik og en følelse af at drukne i opgaver, kan det føre til usund stress. På arbejdspladsen går stress ud over arbejdsglæden, samarbejdet, og effektiviteten. Og uden for arbejdstiden går den manglende trivsel ud over familie og venner. Mindfulness kan være et vigtigt redskab til at håndtere og forebygge stress og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen.

Der er evidens for, at MBSR virker

Dansk Center for Mindfulness forsker sammen med internationale universiteter i de gavnlige effekter af mindfulness-programmet MBSR – Mindfulness-baseret stressreduktion. MBSR virker, hvis du vil gøre arbejdet, og det forebygger stress og fremmer trivsel hos dine medarbejderne.

MBSR forebygger sygdomsstress, det forbedrer relationer, og det fremmer vores præstationer i hverdagen. Kort sagt; det skaber trivsel og tilfredshed i din virksomhed.

35.000 danskere er sygemeldte med stress – endnu flere med stressrelaterede sygdomme.

Det er en samfundsopgave at løse, men der er masser, du skal kan gøre for at få det bedre. Sammen med andre går det nemmere. Og det er en vigtig ingrediens i mindfulness.

MBSR virker. Det virker for dig, der er meget syg med stress, depression, angst og lignende – eller kender én, der er.
Og det virker for dig, der ganske enkelt ønsker mere nærvær og tilfredshed i din hverdag.

MBSR forebygger at stress bliver til sygdom, det forbedrer relationer, og det fremmer vores præstationer i hverdagen. Kort sagt; det skaber trivsel og tilfredshed både for dig, i dit arbejde, i din familie og i dine nære relationer.

Dansk Center for Mindfulness forsker og tilbyder kurser i MBSR-mindfulness.
Det er et krav for optagelse, at man har gennemført et 8 ugers MBSR forløb.
Center for Fokus MBSR kursus opfylder adgangskravene.

Du vil få metoder til at håndtere åndedræt og tankemylder, der løber løbsk, og få en fornemmelse af at kunne møde hverdagens travle udfordringer med langt større tillid og ro.
Mindfulness fremmer evnen til at bevare overblik og koncentration.
Kurset giver mulighed fora at fordybe sig og få erfaring med de grundlæggende metoder, øvelser og meditationer.
Mindfulness er en meget effektiv og dokumenteret mulighed for at reducere stress og skabe øget trivsel og overskud i hverdagen. Et overskud til gavn for den enkelte, men i høj grad også for virksomheden, hvor medarbejdertrivsel og lavere sygefravær er afgørende for en velfungerende arbejdsplads.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, men kursets værdi øges, når deltagerne sætter 20-30 minutter af dagligt til egen træning med meditation og yogaøvelser, mens de går på kurset.

Når vi sætter os ned, tier stille og på en opmærksom måde fokuserer på det åndedræt, der er her og nu, kommer alle tankerne myldrende. Dem vi til dagligt kan holde stangen ved hele tiden at fokusere på at være i gang. På den måde kan vi øve os i at blive bevidste om, hvilke tankemønstre der går igen.
Når du i løbet af MBSR-forløbet deler dine tanker med andre, bliver du desuden bevidst om, at du langt fra er den eneste, der synes, at livet kan være svært.

Mindfulnesstræning kan være med til at afklare og prioritere dine værdier og fokusere på det, du synes, er vigtigt i hverdagen.

Mindfulness, som det formidles i MBSR og MBKT, kan styrke mental sundhed og forebygge depression.
Nyere forskningsområder inkluderer effekten af mindfulness-baserede interventioner til PTSD, spiseforstyrrelser og ADHD (Kilde: Sundhed.dk)

MBSR forløbet anbefales af National Institute for Health and Care Excellence til tinnitus distress, MS relaterede fatique og smertemestring

En vigtig pointe for programmet er, at du gør det sammen med andre. Kurset adskiller sig fra almindelig yoga og meditation ved, at du undervejs i forløbet taler med andre om, hvordan meditationen, hjemmearbejdet eller yogaøvelserne er forløbet.
Der er ligeledes forskellige kommunikations-øvelser undervejs. Det hjælper dig til at se, at du ikke er ene om for eksempel at føle smerte, kede dig, skamme dig eller være angst.

Du bestemmer selv, hvor meget du deler. Men de fleste oplever, at det kan være rart at betro sig til andre, der deltager på samme vilkår som dem. Uanset hvilken baggrund de har, eller hvilken motivation de har for at deltage.

Meditation indebærer, at du bevidst koncentrerer dig uden at gøre noget som helst. Men meditation handler i MBSR-sammenhæng ikke om, at du skal tømme hovedet for tanker. I meditationen mærker du det, der er. Alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser er tilladte – der er ikke noget, som kan være forkert. Det er også umuligt at være dårlig til at meditere. Hvis tankerne flyver, registrerer du blot det og forsøger at bringe dem tilbage til åndedrættet. Bliver du fyldt af negative eller fordømmende tanker, snurrer det i knæene eller keder du dig. Så er det det, du registrerer.

Meditationen kan være centreret om åndedrættet, men du kan også meditere over positive og negative oplevelser. En central del af programmet er desuden body scan, hvor du bliver guidet igennem at mærke hele kroppen. På den måde øver du dig i at være til stede fysisk og mærke efter, hvordan du egentlig har det.

Yoga i MBSR er øvelser, hvor du ved hjælp af åndedrættet og opmærksomheden, koncentreret mærker din krop, mens du bevæger den. Du lærer at respektere kroppens grænser og løsne muskelspændinger.

Det er smidighed, balance og styrketræning på én gang. Du prøver også at undersøge og acceptere tanker og følelser undervejs. For eksempel frustration over, hvad kroppen ikke kan eller din tendens til at presse den for meget. Ved regelmæssig træning oplever de fleste, at de bliver stærkere og mere fleksible.

Overlæge Lone Fjorback fortæller, at MBSR kan forbedre mentalt helbred hos raske og syge.

Abonner på vores nyhedsbrev

Abonner på vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en 28 minutters Bodyscan.

Tjek din mail - du skal bekræfte din tilmelding.